Fakturace

Představme si vlastnosti a funkce spojené s fakturací. Zjednoduší a zpříjemní Vám tuto činnost.

Adresář kontaktů

Největší výhodou adresáře kontaktů je to, že si při vystavování faktury vytvoříte odběratele pouze jednou a příště už ho jen vyberete se seznamu. K uložení těchto dat Vám postačí pouze jeho IČO. Při jeho zadání se mu automaticky vyplní zbylé údaje.

Různé druhy faktur

Běžná faktura není jedinným dokumentem, který můžete v systému vystavit. Často se Vám může hodit také zálohová neboli proforma faktura či opravný daňový doklad (dobropis).

Výchozí nastavení pro nové faktury

Při vytváření nové faktury je dobré si přednastavit určité údaje, kterými jsou např. způsob úprahdy, konstatní symbol, kdo vystavil fakturu, vzor pro automatické číslování apod. Při příštím vystavování faktury toho budete nastavovat méně a vystavíte ji tak rychleji.

Automatické číslování faktur

Číslo faktury se obvykle skládá z aktuálního roku a řadové číslovky označující pořadí faktury. Tento typ číslování se řídí dle výchozího vzoru, který se dá upravit dle vašeho přání. Běžné, zálohové a další mají nastaven odlišný vzor.

Plátce DPH

Systém disponuje také funkcemi potřebnými pro plátce DPH. Počítání položek faktury a celkového součtu se tím dost liší a v nastavení účtu systému si to můžete zvolit, pokud plátcem DPH jste.

Přehled výhod a funkcí